20.06.2015. Korisnici u Hrvatskoj dobili alat kakav koriste operatori – priopćenje za javnost


UPUCAJ SVOJE TROŠKOVE POMOĆU TARIFF SHERIFF APLIKACIJE

 

KORISNICI U HRVATSKOJ DOBILI ALAT KAKAV KORISTE OPERATORI

TARIFF SHERIFF je jedinstvena i neovisna web aplikacija za usporedbu potrošnje na tarifama koje mobilni operatori nude za privatne korisnike. Najčešće korisnik teško može procijeniti koliko razgovara, sms-a ili surfa preko mobilnog telefona i nerijetko plaća više nego mu je uopće potrebno.

TARIFF SHERIFF radi simulaciju potrošnje korisnika posve individualizirano temeljem, mjesečnog ispisa poziva, prijenosa podataka i poruka za konkretnog korisnika.

Riječ je o europskom proizvodu dizajniranom u Hrvatskoj i treba istaknuti kako sličnih nema u Europi! Na www.tariffsheriff.com korisnik treba poslati specifikaciju poziva. Tu odabere želi li usporedbu tarifa za pretplatu, bon ili oboje, bira i brand čije tarife želi vidjeti ili sve zajedno.

Matematički precizna računalna simulacija prepoznaje obrazac potrošnje korisnika temeljem cjelovitih podataka o potrošnji iz specifikacije računa koji korisnik dobiva od operatora. Rezultat simulacije je prvih deset najboljih tarifa za njega osobno trenutno dostupnih na tržištu. To omogućava značajne uštede već prvi mjesec korištenja aplikacije, a preporuča se simulirati najmanje tri ispisa poziva. U pozadini aplikacije se softverski obrađuje oko 1300 tarifnih paketa za jedan ispis poziva, a dnevno se osvježavaju ulazni podaci s tarifama. Korisnici kroz TARIFF SHERIFF zapravo dobivaju alat za uštedu sličan onome koji koriste operatori kad kreiraju tarifu za tržište. Uskoro će TARIFF SHERIFF izaći na slovensko tržiše, a u planu je daljnja ekspanzija ka zapadnoj Europi.